federala lagen om journaler lagringskrav

År 1996 passerade kongressen Health Insurance Bärbarhet och Accountability Act – HIPAA – som fastställer nationella standarder för hantering av elektroniska journaler, inklusive begränsa vem som har tillgång till dem och hur länge register måste bevaras innan de förstörs. HIPAA är inte den enda federalt program som sätter rekord-krav på bevarande, och många stater har satt sina egna strängare normer för hur länge poster måste bevaras. HMO och grupper som American Medical Association kan ställa Ytterligare krav som grundar sig på vad de anser vara nödvändiga.

Den amerikanska Tal och hörsel Association säger medlemmar som omfattas av HIPAA måste hålla journaler på filen för 6 år. Om en patient dör, måste uppgifterna sparas i 2 år efter hans död. Hälsoplaner och vårdgivare som sänder skivor elektroniskt omfattas av HIPAA.

Medicare kräver att vårdgivarna att behålla poster för Medicare patienter i 5 år, om leverantören är täckt av HIPAA tar sex år kravet HIPAA företräde. Medicaid krav varierar från staten.

Om en medicinsk praxis faller utanför HIPAA, andra federala regler. American Health Information Management Association har en nedladdningsbar lista på sin webbplats omfattar regler för laboratorietester, röntgenlabb, mammografi och andra tester.