hjärt- och andningsstillestånd & tarmstenos

Tarmstenos är partiell blockering av tarmen. Som hände med Heather O’Rourke, stjärnan i “Poltergeist” tarmstenos kan leda till hjärtstillestånd, vilket resulterade i hennes död 1988. hjärtstillestånd innebär att en patients hjärtslag har avtagit drastiskt eller att hjärtat eller lungorna har upphört att fungera.

Tarmstenos orsakas av vridning av tarmarna hos ett foster som utvecklas eller obstruktion av tarmarna på grund av bukväggen defekter, bråck eller sjukdom. I dödliga fall av intestinal stenos, är patientens kropp så undernärda att hjärt- och andningsstillestånd kan bli följden. Hjärtstillestånd orsakas också av hjärtslag oegentligheter, pacemaker misslyckanden, drunkning och en mängd andra evenemang.

Tarmstenos kännetecknas av illamående, kräkningar, oförmåga att äta ordentligt och buksmärtor. Hjärtstillestånd kännetecknas av medvetandeförlust, andning och puls. Det kan vara dödlig inom några minuter. Det är ofta föregås av bröstsmärtor, andnöd och yrsel.

Behandlingen för intestinal stenos beror på placeringen av blockeringen och de resulterande symptom. För patienter med utspända bukar, är deras överflödig gas avlägsnas genom ett rör. För patienter som inte kan absorbera tillräckligt med näring från deras mat, kan IV näring och vätska lämnas. Hjärtstillestånd behandlas med CPR, följt av defibrillering och annan akutvård.