höga sedimenteringshastigheter och skelettcancer

En sedimenteringshastigheten är ett blodtest som upptäcker inflammation i kroppen. En förhöjd sedimenteringshastigheten kan vara ett tecken på artrit, andra inflammatoriska tillstånd eller vissa typer av cancer.

En testsänkningsreaktion (ESR) ser på röda blodkroppar och mäter hur lång tid det tar dessa celler att sedimentera på botten av ett provrör. Inflammationen orsakar röda blodkroppar för att snabbt sjunka.

Skelettcancer är en ovanlig typ av cancer som börjar i benen. Andra cancerformer kan påverka ben, såsom leukemi, vilket sker i benmärgen, eller metastatiska cancrar, som börjar på ett ställe och spridning.

Höga sedimenteringspriser indikerar inflammation någonstans i kroppen. Extremt höga sedimenteringshastigheter är förknippade med allvarliga sjukdomar, såsom infektion eller cancer, inklusive skelettcancer.

Även extremt höga sedimenteringshastigheter kan indikera cancer, avslöjar de oftare andra infektioner. Typiskt, physicians endast använda sedimenteringshastighet för att detektera cancer när patienten har andra symtom, såsom en historia av cancer eller viktminskning.

En hög sedimentationshastighet kan indikera många sjukdomar. Även om höga sedimenteringshastigheter kan indikera skelettcancer, är detta inte troligt hos patienter utan andra cancersymptom eller historia.