hur fungerar Vyvanse arbete för depression?

Amfetamin (Dexedrine, Adderall) används ibland som en sista utväg alternativ för behandlingsresistent depression. Vyvanse är en amfetamin prodrug, en gång i kroppen, är det omvandlas till d-amfetamin, och därför kan användas i stället för äldre amfetaminpreparat för detta ändamål.

De flesta antidepressiva medel, inklusive SSRI och äldre tricykliska familj av antidepressiva läkemedel påverkar främst signalsubstansen serotonin. Vyvanse drabbar främst dopamin och noradrenalin.

Dopamin är den primära neurotransmittorn i arbetet i hjärnans belönings och mål sökande kretsar. Vyvanse hämmar återupptaget av dopamin (och i mindre utsträckning norepinefrin), “amplifiering” effekterna av dessa kretsar.

Genom att manipulera hjärnans belöning och mål sökande kretsar Vyvanse stimulerar allmän motivation och vänder anhedoni (oförmåga att njuta av normala aktiviteter).

Amfetamin i allmänhet kommer att orsaka omedelbar terapeutiskt svar i de flesta depressiva patienter. Amfetamin är kortverkande läkemedel, dock, och eftersom dosen lämnar systemet kommer rebound depression brukar vara mer intensiv än baslinjen depression. Ihållande dosering är inte möjligt eftersom tolerans mot Vyvanse kommer att öka snabbt.

Dosen storlek Vyvanse nödvändig vid behandling av depression måste ständigt stiga som tolerans utvecklas. Vid någon punkt kommer amfetamin psykos bli ett problem på grund av den stora dosen. Självmord är också alltid en risk, särskilt under “krasch” period.