keramiska kontra porslinsfasader

Tandfasader är ett populärt val för många människor – de kan användas för att ändra utseende eller för att behandla vissa dentala problem. Det vanligaste materialet för fasader är keramisk, mer nyligen, men människor vänder sig till porslin, en dyrare form av faner som löser några av problemen med keramiska skalfasader.

Faner kan användas för att ersätta blekning eller ortodontisk behandling om dessa kosmetiska behandlingar har varit ineffektiva. De klassificeras som ett mer konservativt tillvägagångssätt eftersom faneret är vanligtvis placerad på toppen av en befintlig naturlig tand, så att den ursprungliga strukturen bibehålls.

Keramiska faner kräva att tandytan vara rakat för att tillåta utrymme för faneret. Efter tanden är beredd, kan förfarandet inte vändas. Studier har visat keramiska faner sig vara mycket effektiv för både kosmetiska och medicinska ändamål, i en studie, under loppet av fem år, krävs 93 procent av försökspersonerna ingen intervention behandling och alla de ämnen behöll sina fasader.

Eftersom porslin som används är så tunn, inte förfarandet för porslinsfasader inte kräva en tand som skall framställas genom att raka ner. Det eliminerar behovet av narkos och flera möten som krävs med den konventionella processen. Porcelainveneers har visat sig bibehålla kvaliteten under lång sikt. De kommer fortfarande så småningom behöver bytas ut, precis som keramiska faner göra.