koloncancerstadier och medellivslängden

Koloncancer påverkar tjocktarmen, som är en del av matsmältningssystemet. Tjocktarmscancer är ibland ärftlig och drabbar oftast äldre personer. Det är viktigt att känna till skeden och livslängden för tjocktarmscancer, om du eller någon närstående utvecklar denna typ av cancer.

Under etapp 0 tjocktarmscancer, kan din läkare hitta onormala celler i din kolon foder. De onormala cellerna kan bli cancerogena.

Steg I innebär att onormala celler har förvandlats till cancer och har utvecklats från ett lager av din kolon till mellanskikten. Den femåriga överlevnaden för de som diagnostiseras i detta skede är 93 procent.

I etapp II av tjocktarmscancer, kan cancerceller har spridit sig till ändtarmen eller andra närliggande organ. Den femåriga överlevnaden för de som diagnostiseras i detta skede är mellan 72 procent och 85 procent.

Stadium III kan innebära att cancern har spridit sig till tre eller fyra lymfkörtlar, såväl som till ändtarmen eller andra organ. Den femåriga överlevnaden för de som diagnostiseras i detta skede är mellan 44 procent och 83 procent.

När tjocktarmscancer når steg IV, är det troligt att cancern har spridit sig inte bara till omgivande delar av tjocktarmen, men även till andra organ, såsom lever eller lungor. Den femåriga överlevnaden för personer som diagnostiserats i detta skede är cirka 8 procent.